Dlouhá, J. (2007). Ekologická etika – na pomezí etikety a revoluční ideologie. Envigogika, 2(1). https://doi.org/10.14712/18023061.13