Jančaříková, K. (2010). Zpráva o konferenci „Děti a zahrady“. Envigogika, 5(3). https://doi.org/10.14712/18023061.182