Nečas, J. (2007). Předvánoční zamyšlení nad hodnotami. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.195