Hornová, K. (2007). Evaluace výukového programu. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.22