Jančaříková, K. (2007). Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy. Envigogika, 2(3). https://doi.org/10.14712/18023061.23