Olšovský, J. (2008). Metafyzika subjektivity a života. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.292