Maršák, J. (2008). Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje realizace „práva vědět“. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.31