Huba, M. (2011). Nad knižkou Genius loci - (roz)hovory o Slovensku: malý pokus o autorecenziu. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.310