Prokešová, M. (2008). Domov – proměny místa. Envigogika, 3(2). https://doi.org/10.14712/18023061.32