Huba, M. (2011). Mlčiace a kolaborujúce intelektuálne elity (vrátane vedcov). Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.348