Envigogika, R. (2011). Závery a odporúčania z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti. Envigogika, 6(3). https://doi.org/10.14712/18023061.352