Envigogika, R. (2013). Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Envigogika, 8(1). https://doi.org/10.14712/18023061.381