Olšovský, J. (2013). Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.389