office, E. (2013). Mezinárodní soutěž esejů na téma udržitelného života. Envigogika, 8(4). https://doi.org/10.14712/18023061.412