Činčera, J. (2013). Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.414