Kolářová, H. (2013). Úvodník Bedrníku 2013/4. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.422