Hermová, I. (2014). Druhý život Tuchomyšle: Lokální identita přesídlenců z odtěžené obce. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.435