Záhumenská, V. (2014). Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.451