Huba, M. (2014). V Peru sa ešte nosí občianska odvaha a vzdor proti arogancii moci a kapitálu. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.455