Dlouhá, J. (2014). Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR. Envigogika, 9(2). https://doi.org/10.14712/18023061.461