Skalík, J. (2015). Informovanost o změně klimatu a postoje dospívajících v České republice. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.472