Bartoš, J., & Matějček, T. (2015). Rozvíjení environmentálních postojů z pohledu učitelů na 2. stupni základních škol. Envigogika, 10(2). https://doi.org/10.14712/18023061.475