Olšovský, J. (2010). Heidegeer a Kierkegaard: pojetí boha a posvátného. Envigogika, 5(1). https://doi.org/10.14712/18023061.48