Winks, L. (2015). Model RWL: pokus o diferencovaný rámec pro outdoorové vzdělávání k udržitelnosti. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.492