Hickman, M., Beard, C., & Inkster, A. (2015). Návrat do ráje: vztah starších horolezců k přírodním místům. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.502