Dlouhá, J., & Dlouhý, J. (2015). Kompetence vysokoškolských učitelů pro udržitelný rozvoj – analýza situace v regionu střední a východní Evropy. Envigogika, 10(3). https://doi.org/10.14712/18023061.507