Dlouhá, J., Dlouhý, J., & Kapitulčinová, D. (2016). Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER). Envigogika, 11(1). https://doi.org/10.14712/18023061.515