Dlouhá, J. (2017). Udržitelné podnikání na venkově – inspirace pro vzdělání. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.544