Urban, J., Chabada, T., & Skalík, J. (2017). Jaký efekt mají klimatické kampaně? Využití metodiky pro hodnocení dopadu klimatických kampaní. Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.557