Nečas, J. (2018). Životní prostředí pohledem Bible. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.567