Jančaříková, K. (2018). “Alma mater Studiorum”: příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů. Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.573