Činčera, J., & Johnson, B. (2022). Strážci Země: Vztah mezi výukovými strategiemi a vzdělávacími dopady programu. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.636