Dlouhá, J. (2006). E-časopis - zaměření. Envigogika, 1(1). https://doi.org/10.14712/18023061.88