DLOUHÝ, J. Masarykovy boty ve dnech 11. až 14. ledna na zámku v Nečtinech. Envigogika, v. 4, n. 3, 22 Dec. 2009.