Dlouhá, Jana, Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, and Hana Scholleová. 2011. “The Methodology of Team Cooperation and Team Creation in Higher Education”. Envigogika 6 (1). https://doi.org/10.14712/18023061.150.