Dlouhá, Jana, Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, a Hana Scholleová. 2011. „Metodika týmové spolupráce a Tvorby týmů Pro vysokoškolské vzdělávání". Envigogika 6 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.150.