Envigogika, Redakce. 2011. „Závery a odporúčania Z Konferencie Cesty K udržateľnejšej Budúcnosti". Envigogika 6 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.352.