Envigogika, Redakce. 2013. „Vzniká Strategie vzdělávání 2020, Která Zcela opomíjí Pojem environmentální vzdělávání Nebo vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj". Envigogika 8 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.381.