Hanel, Lubomír, a David Goldstein. 2013. „Invazivní Druhy Ryb a Jejich vnímání vybranými Skupinami Studentů a sportovních rybářů". Envigogika 8 (5). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.417.