Záhumenská, Vendula. 2014. „Hradec Králové – Ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová Studie K významu účasti veřejnosti při Ochraně životního prostředí". Envigogika 9 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.451.