Dlouhá, Jana. 2014. „Zpráva O výsledcích Světové Konference Ke vzdělání Pro udržitelný Rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO Pro vzdělávání Pro UR". Envigogika 9 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.461.