Dlouhá, Jana, a Martin Zahradník. 2015. „Potenciál Pro sociální učení V regionálním udržitelném Rozvoji: Analýza Interakcí aktérů S důrazem Na Roli vědců". Envigogika 10 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.476.