Hickman, Mark, Colin Beard, a Alison Inkster. 2015. „Návrat Do ráje: Vztah starších Horolezců K přírodním místům". Envigogika 10 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.502.