Dlouhá, Jana, Jiří Dlouhý, a Dana Kapitulčinová. 2016. „Metodika Tvorby a využití případových Studií Ve výuce a Formou Open Educational Resources (OER)". Envigogika 11 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.515.