Činčera, Jan, a Jakub Holec. 2016. „Terénní výuka Ve formálním vzdělávání". Envigogika 11 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.533.