Urban, Jan, Tomáš Chabada, a Jan Skalík. 2017. „Jaký Efekt Mají Klimatické kampaně? Využití Metodiky Pro Hodnocení Dopadu klimatických Kampaní". Envigogika 12 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.557.