Dlouhá, Jana, Jiří Dlouhý, a Andrew George Barton. 2010. „Vzdělávání Metodou E-Learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího Prostoru V interdisciplinární Oblasti životního prostředí". Envigogika 5 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.56.