Janoušková, Svatava, Tomáš Hák, Jan Maršák, a Lenka Pachmanová. 2010. „Charakter indikátorů udržitelného Rozvoje a indikátorů vzdělávání Pro udržitelný Rozvoj Na mezinárodní úrovni". Envigogika 5 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.57.