Dlouhá, Jana. 2018. „Příroda 3.0 Nebo 1.0 návraty? Aneb EDO Olomouc 2018 radikálně přehodnocuje úhel Pohledu (a My S ním)". Envigogika 13 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.572.