Dlouhá, Jana, a Jiří Dlouhý. 2019. „Studenti a vědci: Jak vést Dialog O Klimatické změně". Envigogika 14 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.593.